Wasiliana Nasi

Shirika la Uwakala wa Meli Tanzania.
Anwani/Mahali PSSSF Tower Building 8th Floor, Plot No. 20/21, Garden Avenue/Ohio Street, P.O. Box 989, Dar es Salaam,Tanzania
Simu ya Msaada: +255 22 2127314
Nukushi: Nō: +255 22 2127313
Barua pepe: info@tasac.go.tz
Tuma maoni yako kwetu