Privacy Policy

Taarifa binafsi inayokusanywa na TASAC itatumiwa na TASAC tu.